جلسات گذشته

سومین جلسه از فصل فلسفه و سیاست

ارسطو و انسان سیاسی

-------------------------------------------------------

مکان: اتاق ۵۱۷۰، ساختمان اویزی، دانشگاه تورنتو

آدرس: ۲۵۲ خیابان بلور غربی، تورنتو، انتاریو

زمان: شنبه ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۳، از ساعت ۳ تا ۶ بعد از ظهر

------------------------------------------------------

قسمت اول، صحبت‌های آغازین سخنران                   قسمت دوم، پاسخ به پرسش ها

فلسفه و سیاست ۳

-------------------------------------------------------

:مقالات پیشنهادی برای مطالعه

کتاب "سیاست" ارسطو

 -------------------------------------------------------
در این جلسه به سوالات زیر پرداختیم
چرا ارسطو ادعا میکند که انسان ذاتا یک موجود سیاسی است؟
چرا ارسطو دموکراسی را بهترین فرم یک رژیم سیاسی نمیداند؟ از نظر او، نقاط قوت و ضعف آن چیست؟
-------------------------------------------------------

 جلسات آگورا را در صفحات فیسبوک و ویمیو دنبال کنید