جلسات گذشته

پنجمین جلسه از فصل فلسفه و سیاست

رواقیون و سیاست

-------------------------------------------------------

مکان: اتاق ۲۲۱۴، ساختمان اویزی، دانشگاه تورنتو

آدرس: ۲۵۲ خیابان بلور غربی، تورنتو، انتاریو

زمان: شنبه ۵ اکتبر ۲۰۱۳، از ساعت ۳ تا ۶ بعد از ظهر

------------------------------------------------------

قسمت اول، صحبت‌های آغازین سخنران                   قسمت دوم، پاسخ به پرسش ها

فلسفه و سیاست ۵

-------------------------------------------------------

:مقالات پیشنهادی برای مطالعه

سخنانی از ماركوس اورلیوس

 -------------------------------------------------------
در این جلسه به سوالات زیر پرداختیم
تأثیر مکتب رواقیون در مناسبات سیاسی دنیای کنونی چیست؟
 آیا رواقیون دیدگاهی کاملا عرفانی به دنیا داشتند؟
-------------------------------------------------------

 جلسات آگورا را در صفحات فیسبوک و ویمیو دنبال کنید