جلسات گذشته

ششمین جلسه از فصل فلسفه و سیاست

کاوشی در اندیشه سیاسی بودایی

-------------------------------------------------------

مکان: اتاق ۵۱۷۰، ساختمان اویزی، دانشگاه تورنتو

آدرس: ۲۵۲ خیابان بلور غربی، تورنتو، انتاریو

زمان: شنبه ۱۲ اکتبر ۲۰۱۳، از ساعت ۳ تا ۶ بعد از ظهر

------------------------------------------------------

قسمت اول، صحبت‌های آغازین سخنران                   قسمت دوم، پاسخ به پرسش ها

فلسفه و سیاست ۶

-------------------------------------------------------

:مقالات پیشنهادی برای مطالعه

Comparative Reflections on Buddhist Political Thought

Buddhism, power and political order in pre-twelfth century Laos by Volker Grabowsky- Pages 121 to 143 

برای مطالعه بیشتر درباره اندیشه بودایی لطفا به منابع زیر مراجعه کنید
God as a Political Philosopher: Dalit perspectives on Buddhism
The ten royal virtues of His Majesty the King
Buddha:
 -------------------------------------------------------
در این جلسه به سوالات زیر پرداختیم
 رابطه بین فرد و سیاست چگونه در ساختار بودایی و آیین هندو تعریف میشود و تا چه حد این با نگاه ارسطویی متفاوت است؟
 تا چه حد اندیشه سیاسی منبعث از آیین بودا به تکثر گرایی سیاسی منتج میشود؟
.چگونه می‌توان همزیستی‌ اندیشه‌های سیاسی کنفوسیسی و بودایی را در قالب یک ساختار سیاسی توضیح داد؟ مثلا در تاریخ چین و کره
-------------------------------------------------------

 جلسات آگورا را در صفحات فیسبوک و ویمیو دنبال کنید