جلسات گذشته

هفتمین جلسه از فصل فلسفه و سیاست

اسلام شناسی‌ در ایران - جدال بر سر سرمایه‌ای نمادین

-------------------------------------------------------

مکان: اتاق ۲۲۱۱، ساختمان اویزی، دانشگاه تورنتو

آدرس: ۲۵۲ خیابان بلور غربی، تورنتو، انتاریو

زمان: شنبه ۱۹ اکتبر ۲۰۱۳، از ساعت ۳ تا ۶ بعد از ظهر

------------------------------------------------------

قسمت اول، صحبت‌های آغازین سخنران                   قسمت دوم، پاسخ به پرسش ها

فلسفه و سیاست ۷

-------------------------------------------------------

:مقالات پیشنهادی برای مطالعه

Genesis and structure of the religious field

درباره مهدی خلجی
http://mehdikhalaji.com/about

چکیده ای از بحث

از سده‌ی نوزدهم، قلمرو مطالعات اسلامی به تدریج از انحصار روحانیان - فقیهان و متکلمان - به درآمد. بسیاری از کسانی که در پی اصلاحات سیاسی و تبدیل سلطنت مطلقه به مشروطه بودند ناگزیر تفسیری تازه از دیانت به دست می‌دادند که با آموزه‌های جدید سیاسی سازگار باشد. برای نخستین بار کسانی در کار تأویل اسلام شدند که بیرون از جرگه‌ی روحانیت بودند. 
از آن هنگام تا کنون، در پهنه‌ی اسلام‌شناسی در ایران سه طیف از هم بازشناختنی است:
۱. تأویل کلامی-فقهی از اسلام که محصول نظام روحانیت است
۲. تأویل معطوف به مسائل یا اهداف اجتماعی و سیاسی که حاصل کار روشن‌فکران دینی است
۳. فهم تاریخی-علمی قرآن که زیر تأثیر مطالعات اسلام شناختی غربی است.

میان این سه طیف نبردی پیدا و پنهان در جریان است: جدال بر سر سرمایه‌ی نمادین «فهم اسلام» که می‌تواند سرانجام در تنش‌ها و رقابت‌های اجتماعی و سیاسی تبلور یابد. اگر کسی به دریافت سرگذشت اسلام و تجدد در ایران علاقمند است ناگزیر از شناخت «قلمرو دینی» و رقابت‌ها بر سر این «سرمایه‌ی نمادین» است

 ------------------------------------------------------
در این جلسه به سوالات زیر پرداختیم
۱. برنامه‌ی مدرنیزاسیون محمدرضا شاه چه تأثیری بر مطالعات اسلامی در ایران گذاشت؟
۲. آیا روشن‌فکری دینی در ایران در نهایت در مطالعات دانشگاهی درباره‌ی اسلام حل خواهد شد؟
-------------------------------------------------------

 جلسات آگورا را در صفحات فیسبوک و ویمیو دنبال کنید