جلسات گذشته


      

   نشست ویژه- کانت و مسئله آموزش 

     -----------------------------------------

زمان: ۳ تا ۶ بعد از ظهر 

تاریخ: شنبه  ۲۳ می۲۰۱۵
مکان:  دانشگاه تورنتو، ساختمان OISE 
آدرس: شماره ۲۵۲ خیابان بلور غربی، شهر تورنتوی کانادا
--------------------------------------------------- 

جلسه ویژه: کانت و مسئله آموزش- سخنرانی

جلسه ویژه: کانت و مسئله آموزش- پاسخ به پرسش ها

 

   فایل های صوتی

سخنرانی

پاسخ به پرسش ها
---------------------------------------------------------------

لطفا برای این جلسه، متون زیر را مطالعه بفرمایید
Ramin Jahanbegloo: Pedagogy for Peace
ترجمه توسط هومن رضوی و یوسف مصدقی: آموزش برای صلح

 ----------------------------------------------------------------------

 جلسات آگورا را در صفحات فیسبوک و ویمیو دنبال کنید