برنامه آینده از فصل فلسفه رمان مدرن

نشست 3: داستایفسکی و رمان فلسفی

با حضور رامین جهانبگلو

Saturday, 15 June 2019, 3:00 PM - 6:00 PM EDT

Room 5160 OISE Building

252 Bloor Street West, University of Toronto

Toronto ON, M5S 1V6


سلام دوستان
نشست سوم از فصل فلسفه ی رمان مدرن به مهم ترین اثر نویسنده شهیر روس، " برادران کارامازوف" اختصاص دارد. سخنران این نشست هم رامین جهانبگلو خواهد بود. سعی خواهیم کرد سخنرانی را به صورت زنده از کانال یوتیوب آگورا پخش کنیم. میتوانید ویدیوهای پیشین فصل فلسفه و رمان مدرن را از این لینک ببینید

رامین جهانبگلو در مورد این فصل اینگونه توضیح می دهد
رمان مدرن آینه دنیای مدرن است و رمان نویس جستجوگر پیچدگی‌های انسان مدرنی است که بعد تاریخی موجودیت خود را بررسی می‌کند. در واقع رمان مدرن همزمان دنیأی درونی و بیرونی انسان را به هم متصل می کند و بدین گونه، رمان مدرن ، متفاوت از شعر و موسیقی، "خود" انسان مدرن را در موقعیتی قرار می دهد که می کوشد تا تمامیت زندگی را در بر بگیرد. ولی آنچه که در رمان و برای رمان نویس مهم است نه حقیقت جهان است و نه چهره خداوند، بلکه موقعیت روزمره فرد در جهان زیستی است.

ما در این جلسات نگاهی فلسفی خواهیم داشت به روح رمان مدرن در قالب چند اثر: دون کیشوت، بینوایان، برداران کارامازوف، غرور و تعصب و در جلسات بعدی به رمان قرن بیستم خواهیم پرداخت