جلسات گذشته

 

  

برنامه آتی

 
 
فلسفه حق هگل
جلسه هفتم: هگل و آزادی(Hegel and Freedom)
همره با رامین جهانبگلو
 
 
------------------------------------------------------------------
 
تاریخ : 2017 , March 25
زمان : بعد از ظهر  5:30 الی 2:30
مکان : تورنتو ، ساختمان دانشگاه  OISE
آدرس: شماره 252 بلور غربی , طبقه پنجم , اطاق 5170
 
نقشه :
 
----------------------------------------------
 
در هفتمین جلسه از فصل" فلسفه حق هگل"  همراه با رامین جهانبگلو  به گفتگو می نشینیم .
لطفا برای این هفته صفحات 44-34 از فلسفه تاریخ هگل  که متمم  فلسفله حق هگل  است را مطالعه فرمایید.
 
 
فلسفه تاریخ هگل ( Hegel's Philosophy of History) 
 
 
------------------------------------------------
 
جلسات آگورا را در صفحات فیسبوک و ویمیو دنبال کنید