جلسات گذشته

 جلسه آتی
       

                             پرسه ای فلسفی در مباحث امروز جهان

(Nationalism)جلسه چهارم : ناسیونالیسم 

همراه با ج. د. کامران

   -----------------------------------------

تاریخ : سوم دسامبر 2016

زمان: 2:30 الی 5:30 بعد از ظهر

OISE مکان:  دانشگاه تورنتو، ساختمان 

آدرس: شماره ۲۵۲ خیابان بلور غربی، طبقه پنجم، اتاق 5170
نقشه

 http://bit.ly/akILNP 

---------------------------------------------------  

دوستان و مراهان گرامی

خوشبختانه امکان برگزاری جلسات آگورا در محیطی عمومی و با درهای باز به روی عموم میسر شده است 

در پی نقل مکان دکتر رامین جهانبگلو از شهر تورنتو به هندوستان، جلسات انجمن فلسفی آگورا برای مدتی متوقف بود. اما به همت تعدادی از دوستداران و اعضای آگورا و استقبال دکتر جهانبگلو قرار بر این شد که جلسات آگورا به شکل اسکایپی ادامه پیدا کند.

فصل جدیدی را با موضوع " پرسه‌ای  فلسفی‌ در مباحث امروز جهان"گشوده ایم .  فهم و درک این مباحث و پرسش در مورد چگونگی‌ شکل گیری آنها به ما کمک می‌‌کند که با مبانی سیاسی و اجتمایی‌ و فرهنگی‌ جهان امروز  بهتر ارتباط برقرار کنیم

لطفا متن زیر را برای این هفته مطالعه فرمایید

Nationalismناسیونالیسم  

 

 

 

 

 

 

 

 --------------------------------------------------------------------

 جلسات آگورا را در صفحات فیسبوک و ویمیو دنبال کنید