جلسات گذشته

جلسه آتی

 

       

 

فلسفه  در یونان و روم باستان

  جلسه یازدهم: دمکراسی آتنی و کنونی بودن آن  

  همراه با رامین جهانبگلو

   -----------------------------------------

زمان: 2:30 الی 5:30 بعد از ظهر

تاریخ:22  اکتبر 2016

OISE مکان:  دانشگاه تورنتو، ساختمان 

آدرس: شماره ۲۵۲ خیابان بلور غربی، طبقه پنجم، اتاق 5170
نقشه

 http://bit.ly/akILNP

-------------------------------------------------------------------

دوستان و همراهان گرامی

در جلسات پایانی از فصل فلسفه در یونان و روم باستان، در جلسه آتی  نگاهی خواهیم داشت به میراث پریکلس ( مدخلی بر فلسفه سیاسی کورنلیوس کاستوریادیس )

لطفا برای این جلسه متن زیرا را مطالعه فرمایید

کورنلیوس کاستوریادیس و خوانش از دمکراسی آتنی در دوران معاصر 

 

-------------------------------------------------------------------

 

 جلسات آگورا را در صفحات فیسبوک و ویمیو دنبال کنید