جلسات گذشته

 

  

 اطلاعیه


دوستا ن و همراهان گرامی انجمن فلسفی آگورا

به علت تغییرات فنی در شبکه  اینترنت و ارتباطی از طریق اسکایپ  با رامین جهانبگلو، برای ادامه جلسات فصل " فلسفه حق هگل با وقفه ای رو برو هستیم؛ به مجرد فراهم شدن شرایط ارتباطی با ایشان  زمان جلسه بعدی متعاقبا اعلام خواهد شد.
با سپاس از حسن توجه شما
انجمن فسلفی آگورا