جلسات گذشته

جلسه آتی

 

       

 

فلسفه  در یونان و روم باستان

     جلسه هشتم : اپیکور و اپیکوریان

 همراه با رامین جهانبگلو

   -----------------------------------------

زمان: 2:30 الی 5:30 بعد از ظهر

تاریخ: 1 اکتبر 2016

OISE مکان:  دانشگاه تورنتو، ساختمان 

آدرس: شماره ۲۵۲ خیابان بلور غربی، طبقه پنجم، اتاق 5170
نقشه

 http://bit.ly/akILNP

-------------------------------------------------------------------

دوستان و همراهان گرامی

خوشبختانه امکان برگزاری جلسات آگورا در محیطی عمومی و با درهای باز به روی عموم میسر شده است 

در ادامه فصل فلسفه در یونان و روم باستان، در جلسه آتی  نگاهی خواهیم داشت به اپیکور و اپیکوریان

متن مورد مطالعه

  letter to Menoeceus  ( Epicurus) 

 

-------------------------------------------------------------------

 

 جلسات آگورا را در صفحات فیسبوک و ویمیو دنبال کنید