جلسات گذشته

 

 

  

 

برنامه آتی                

 
عقل گرایی (Rationalism)
 
جلسه اول: مقدمه ای بر عقل گرایی
 

  همراه با آرش عفتی

 
 
------------------------------------------------------------------
 
تاریخ : 2017  ,22,July
زمان : بعد از ظهر  5:30 الی 2:30
مکان : تورنتو ، ساختمان دانشگاه  OISE
آدرس: شماره 252 بلور غربی , طبقه پنجم  , اطاق 5170
 
نقشه :
 

 

-----------------------------------
دوستان گرامی آگورا
فصل جدیدی را آغاز می کنیم با نام  عقل گرایی در فلسفه غرب که به آثار سه فیلسوف مهم این مکتب یعنی دکارت ، اسپینوزا و لایپ نیتز می  پردازیم .
 اغلب از رنه دکارت (1596 – 1650)  به عنوان پدر فلسفه مدرن نام برده میشود. این بدان معنا نیست که دکارت اولین فیلسوف دوران مدرن بوده ، بلکه وی بانی شکل گیری غالب و محتوای  فلسفه مدرن تا قرن بیستم است.

تمایزمابین جوهر ممتد و جوهر اندیشنده ، اثبات وجود سوژه ( می اندیشم پس هستم)، نظریه غیر مَدرسی او در مورد خدا، تعبیر او از جهان مادی به عنوان ماده در حال تغیر، همگی، طوفانی از مباحث را در دوران مدرن به راه انداخت که امواج آن تا به امروز نیزمحسوس است

در این جلسه، به مثابه مقدمه ای بر فصل جدید با عنوان عقلگرایی در فلسفه غرب، نگاهی اجمالی خواهیم داشت به شرایط سیاسی و اجتماعی اروپا در قرون شانزدهم و هفدهم اروپا همزمان با پیدایش دو جریان عقل گرایی و تجربه گرایی ، مشخصات روش استنتاج ریاضیاتی دکارت، قرار گرفتن معرفت شناسی در جایگاه فلسفه نخست و تبعات فلسفی و الهیاتی آن، و سرانجامِ جریان عقلگرایی در پی نقد این جریان در صده های بعدی.
لطفا برای این هفته تامل دوم از متن زیر صفحه 42 را مطالعه فرمایید

 

تاملات در فلسفه اولی ( رنه دکارت)( Meditations on the First Philosophy)