جلسات گذشته

 

  

برنامه آتی

 
 
فلسفه حق هگل
جلسه دهم : هنر کلاسیک(  Classical Art )
همره با رامین جهانبگلو
 
 
------------------------------------------------------------------
 
تاریخ : 2017 ,22 ,  April
زمان : بعد از ظهر  5:30 الی 2:30
مکان : تورنتو ، ساختمان دانشگاه  OISE
آدرس: شماره 252 بلور غربی , طبقه پنجم , اطاق 5170
 
نقشه :
 
----------------------------------------------
 
دهمین جلسه  از " فلسفه حق هگل" را با سخنرانی های هگل در مورد زیبایی شناسی هنر ادامه می دهیم . 
لطفا برای این هفته صفحات 502-427از زیبایی  شناسی هگل را با عنوان هنر کلاسیک مطالعه فرمایید.
 
 
زیبایی شناسی هگل (Hegel's Aesthetics) 
 
------------------------------------------------
 
جلسات آگورا را در صفحات فیسبوک و ویمیو دنبال کنید