جلسات گذشته

 

  

برنامه آتی

 
 
فلسفه حق هگل
جلسه چهارم: فلسفه حق هگل  Hegel's Phylosophy of Right 
همره با رامین جهانبگلو
 
 
------------------------------------------------------------------
 
تاریخ : 2017 , March 4
زمان : بعد از ظهر  5:30 الی 2:30
مکان : تورنتو ، ساختمان دانشگاه  OISE
آدرس: شماره 252 بلور غربی , طبقه چهارم , اطاق 4414
 
نقشه :
 
----------------------------------------------
 
در چهارمین جلسه از فصل" فلسفه حق هگل"  همراه با رامین جهانبگلو  به گفتگو می نشینیم .
لطفا برای این هفته صفحات 219-199 از فلسفه حق هگل را مطالعه فرمایید.
 
 
 
------------------------------------------------
 
جلسات آگورا را در صفحات فیسبوک و ویمیو دنبال کنید