جلسات گذشته

 

اسپینوزا و ایدۀ دموکراسی

 

همراه با رامین جهانبگلو

------------------------------------------------

مکان: اتاق ۳۰۴، ساختمان گلبریث، دانشگاه تورنتو

آدرس: ۲۵۲ خیابان بلور غربی، تورنتو، انتاریو

زمان:   ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۱ ، از ساعت ۳ تا ۶ بعد از ظهر

------------------------------------------------------- 

اسپینوزا و ایدۀ دموکراسی - دموکراسی ۲۳ 

 

--------------------------------------------

 جلسات آگورا را در صفحات فیسبوک و ویمیو دنبال کنید