درباره ی آگورا

مستند آگورا همراه با رامین جهانبگلو

 

انجمن فلسفی اگورا از سال ۱۹۹۹ میلادی با همت و ایده دکتر رامین جهانبگلو در دانشگاه تورنتو بصورت محفلی کوچک آغاز به کار کرد. هم اکنون، انجمن فلسفی‌ اگورا یک انجمن غیر انتفاعی است که از سال ۲۰۱۰ میلادی در دانشگاه تورنتو کانادا ثبت شده و کار آن پژوهش فلسفی‌ می‌باشد. این انجمن از هیچ سازمان، بنیاد، حکومت یا فرد خاصی‌ حمایت نمیکند و هر گونه دعوت، فراخوان، و اخبار مربوط به انجمن فلسفی‌ اگورا فقط از طریق ایمیل رسمی‌ و صفحه فیسبوک انجمن معتبر است. به گپ و گفتگوی کوتاهی با رامین جهانبگلو در این باره گوش کنید

انجمن فلسفی‌ آگورا، در راستای سنت پرسشگرانه سقراطی، قصد در بررسی و تحلیل مفاهیم فلسفی‌ و کاربرد آنها در مسائل سیاسی، فرهنگی و تاریخی ایران دارد. در جلسات هفتگی، هدف ایجاد محیطی‌ دوستانه و مناسب برای تفکر، تعمق، بحث سازنده و انتقادی و در ارتباط با مسائل روز و گذشتهٔ ایران می‌باشد. این نهاد، در راستای اعتقاد به ارزش‌های دموکراسی و عدم خشونت، مستقل از هر گونه سازمان و موسسه مذهبی‌ و سیاسی فعالیت می کند. تمام امور انجمن فلسفی اگورا بصورت داوطلبانه اداره میشود و شرکت در جلسات هفتگی برای همگان آزاد و رایگان است

جلسات ما شنبه‌ها ساعت ۳ تا ۶ بعد از ظهر در دانشگاه تورنتو  برگزار می‌شود. زمان بندی نشست‌های فلسفی‌ اگورا بدین صورت است که از کل ۳ ساعت، ۳۰ تا ۴۰ دقیقه نخست به سخنران اختصاص می‌یابد تا بحث اصلی‌ را مطرح کند، سپس حاضران  جلسه که بصورت یک میزگرد در کلاس اگورا نشسته اند، طی‌ سه یا چهار نوبت سوال‌ها و گزاره‌های خود را با سخنران و با همدیگر مطرح میکنند و سخنران به آنها پاسخ میدهد. اکثر سخنرانی ها توسط رامین جهانبگلو انجام می شود و این یا با حضور ایشان در جلسات ما در دانشگاه تورنتو هست و یا اینکه از طریق یوتوب یا فیس بوک با ایشان ارتباط برقرار می کنیم و سخنرانی ایشان به صورت زنده پخش می شود

 

 

In the spirit of Socrates’ devotion to inquiry, the Agora Philosophical Forum seeks to explore philosophical concepts.In weekly meetings, the forum fosters an environment of friendly interaction and discussion as well as critical analysis and argumentation, to constructively debate past and current events.  While dedicated to the ideals of democracy and nonviolence, Agora is independent and impartial to any political or religious parties or individuals.  Above all, it aims to cultivate and extend dialogical exchange within the Iranian community, to promote critical thinking and awareness.

The name of "Agora" was used in ancient Greek cities, for an open space serving as an assembly area and backdrop for commercial, civic, social, and religious activities. Prof. Ramin Jahanbegloo chose the name when he initiated this forum since 1999 in University of Toronto.

The main objectives of “Agora Philosophical Forum” are:

1. To introduce general philosophical themes and concepts and to promote and analyze Iranian culture, history, politics mainly through weekly Agora Philosophical Forums by Prof. Ramin Jahanbegloo.

2. To attract Iranian interest towards critical thinking while being independent and impartial to any political or religious parties or individuals.

3. To enhance and develop nonviolent and constructive relationship through analytical thinking and critical argumentation in a friendly environment.


قوانین و دستورات انجمن اگورا

در طول جلسه اگورا هیچ فردی حق بیان حرفهایی به شرح زیر را ندارد

سخنان نژادپرستانه، خشونت آمیز، توهین آمیز، تحقیرآمیز و تشنج آمیز که روال منطقی و مستدل گفتگو را مخدوش می کند. سخنان نژادپرستانه شامل تهمت غیر مستدل و توهین به مذهب، قومیت، ملیت، جنسیت، نژاد، رنگ، زبان، گرایش جنسی و هر آنچه که مبنای هویت فرد یا گروهی از افراد را تشکیل می دهد می باشد. در صورت مشاهده چنین مواردی تذکر داده می شود و در صورت تکرار، نتیجه آن می تواند از حداقل محرومیت از اظهار نظر در همان جلسه تا محرومیت از شرکت در تمام جلسات اگورا باشد