برنامه ی آینده

فصل هایدگر و شعر - نشست اول

Saturday, 17 November 2018, 3:00 PM - 6:00 PM EDT

Room 5170, OISE Building, University of Toronto

252 Bloor St W

Toronto ON M5S 1V6


heideggar.jpg

دوستان آگورا
فصل جدیدی را با حضور رامین جهانبگلو در تورنتو آغاز می کنیم با عنوان "هایدگر و شعر". اولین نشست این فصل شنبه 17 نوامبر برگزار خواهد شد و برای این فصل هر شنبه نشست خواهیم داشت
هایدگر در نیمه دوم زندگی‌ فلسفی‌ خود به این نتیجه رسید که زبان فلسفه برای پرده برداشتن از وجود ناکافی‌ است. بدین منظور هایدگر برای فاش کردن وجود به زبان شاعران رجوع کرد
در واقع هایدگر در دوران پایانی زندگی‌ خود علیه فیلسوفان به شاعران پناه می‌‌برد. از دیدگاه هایدگر زبان ابزار انتقال اطلاعات نیست. زبان نه یک ابزار بلکه یک اقلیم است. زبان در معنای اصلی اش وجود را به ظهور می رساند .به قول هایدگر: " زبان وسیله ای صرف نیست که انسان به مانند چیزهای دیگر مالک آن باشد. بلکه برعکس، تنها به یاری زبان است که انسان در معرض گشودگی وجود قرار می گیرد. تنها در جایی که زبان است، جهان وجود دارد. این گفته به این معنی است که حوزه های داوری، عمل و عکس العمل را تغییر میدهد. اما همچنین دل به خواهانه و زیادگویی موجب انحطاط و خلط است. زبان وسیله ای نیست که تحت حاکمیت انسان باشد بلکه رخدادی است که والاترین امکان وجود انسان را تحت حاکمیت دارد

Recommended Reading: Poetically Man Dwells

مثل گذشته ابتدا سخنرانی رامین جهانبگلو را گوش خواهیم کرد سپس در دو یا سه نوبت می توانیم سوال ها و نظرات خود را مطرح کنیم. سعی خواهیم کرد بخش سخنرانی و پاسخ به پرسش ها را به صورت زنده از کانال یوتیوب آگورا پخش کنیم