برنامه آینده

جمهوری افلاطون: کتاب نهم و دهم

با آرش عفتی

Saturday, 9 November 2019, 3:00 PM - 6:00 PM EDT

Room 5270 OISE Building

252 Bloor Street West, University of Toronto

Toronto ON, M5S 1V6


سلام دوستان

این فصل به صورت بحث و گفتگوی گروهی انجام می شود و ضبط سخنرانی نخواهیم داشت
گرداننده ی نشست های این فصل آرش عفتی خواهد بود که در مورد این فصل اینگونه توضیح می دهد

جمهوری، کتابی است نوشته افلاطون و مشتمل بر ده کتاب (بخش) در قالب گفتگویی چند طرفه مابین سقراط و پنج شخصیت همعصر سقراط که هر یک حضوری حقیقی در عرصه اجتماعی و سیاسی دوره ای مشخص از تاریخ دولت شهر آتن داشته اند
به عقیده عموم کارشناسانِ آثار افلاطون، جمهوری در دوره میانی فعالیت فکری و فلسفی افلاطون نوشته شده است. بسیاری از اندیشه ها و دیدگاههای افلاطون که به شکل ابتدایی در سایرِآثاردوران جوانی افلاطون پراکنده اند، در جمهوری به بلوغ خود میرسند و افلاطون موفق شده است که این اندیشه ها را درارتباط با هم و دریک صحنهً گفتگوی جمعیِ بلند به مخاطب ارائه کند. تحلیل مفهوم عدالت، تمثیل غار افلاطون، نظریه ایده ها (فرمها)، نظریه فیلسوف-شاه و نظام احتماعی آرمانشهر افلاطونی، و نظریه تناظر قوای درونی انسانی و طبقات اجتماعی-سیاسی از جمله مشهورترین ایده پردازیها افلاطون در این اثر هستند
کتاب جمهوری علاوه بر اهمیت ادبی که در نزد مخاطبان آشنا به یونانی باستان و پژوهشگران عرصه ادبیات یونان باستا دارد، از نظر فلسفی دارای اهمیت فراوان در تمام عرصه هایِ فلسفی، یعنی فلسفه سیاسی، معرفت شناسی، اخلاق و هستی شناسی است. به علاوه، پیچیدگی و سبک نوشتاری این اثرمنتج به ارائه تفسیرهای گوناگون و حتی متضاد از دوران یونان باستان تا به امروز بوده
هدف ما در این پنج جلسه، خواندن و مواجهه دست اول با متن کتاب جمهوری، ودر حد توان و امکان، گفتگو و تبادل نظردر مورد نظریات ارائه شده در این کتاب است. برای هر جلسه ، مطالعه و گفتگو پیرامون دو کتاب (بخش) از کتاب جمهوری در نظر گرفته شده است. قرار بر خواندن کامل ده کتاب (بخش) در پنج جلسه است
لطفا توجه بفرمایید که در این جلسات به نسبت معمول وقت بیشتری صرف گفتگو خواهد شده و سخنرانی آغازین هر جلسه صرفا حنبه معرفی و باز کردن بحث دارد. بنابراین خواندن بخشهایی از کتاب که برای هر جلسه مشخص شده ضروری است

برای این نشست، لطفا کتاب های مورد نظر را از متن فارسی و یا انگلیسی کتاب جمهوری بخوانید