برنامه آینده: نشست 8 از فصل هایدگر و شعر

بنا کردن، سکونت کردن، فکر کردن

Saturday, 19 January 2019, 3:00 PM - 6:00 PM EDT

Room 5170 OISE Building

252 Bloor Street West, University of Toronto

Toronto ON, M5S 1V6


heideggar.jpg

سلام دوستان

با مقاله ای معروف و جذاب از هایدگر با عنوان "بنا کردن، سکونت کردن، فکر کردن"، این فصل را ادامه می دهیم. سخنران این نشست هم رامین جهانبگلو خواهد بود

مطالعه قبل از جلسه: بنا كردن, سكونت كردن, فكر كردن یا همین متن به انگلیسی

برای دیدن نشست های پیشین این فصل، به فصل هایدگر و شعر مراجعه کنید

مثل گذشته ابتدا سخنرانی رامین جهانبگلو را گوش خواهیم کرد سپس در دو یا سه نوبت می توانیم سوال ها و نظرات خود را مطرح کنیم. سعی خواهیم کرد بخش سخنرانی و پاسخ به پرسش ها را به صورت زنده از کانال یوتیوب آگورا پخش کنیم