برنامه آینده از فصل فلسفه رمان مدرن

نشست اول: تاملاتی درباره ویکتور هوگو و عدالت در رمان بینوایان

با حضور رامین جهانبگلو

Saturday, 1 June 2019, 3:00 PM - 6:00 PM EDT

Room 5160 OISE Building

252 Bloor Street West, University of Toronto

Toronto ON, M5S 1V6


سلام دوستان
بسیار خوشحالیم که فصل جدید تابستانی آگورا را با عنوان " فلسفه ی رمان مدرن " با حضور رامین جهانبگلو در تورنتو آغاز می کنیم. سعی خواهیم کرد سخنرانی را به صورت زنده از کانال یوتیوب آگورا پخش کنیم

رامین جهانبگلو در مورد این فصل اینگونه توضیح می دهد
رمان مدرن آینه دنیای مدرن است و رمان نویس جستجوگر پیچدگی‌های انسان مدرنی است که بعد تاریخی موجودیت خود را بررسی می‌کند. در واقع رمان مدرن همزمان دنیأی درونی و بیرونی انسان را به هم متصل می‌کند
و بدین گونه، رمان مدرن ، متفاوت از شعر و موسیقی، "خود" انسان مدرن را در موقعیتی قرار می دهد که می کوشد تا تمامیت زندگی را در بر بگیرد. ولی آنچه که در رمان و برای رمان نویس مهم است نه حقیقت جهان است و نه چهره خداوند، بلکه موقعیت روزمره فرد در جهان زیستی است
ما در این جلسات نگاهی فلسفی خواهیم داشت به روح رمان مدرن در قالب چند اثر: دون کیشوت، بینوایان، برداران کارامازوف، غرور و تعصب و
در جلسات بعدی به رمان قرن بیستم خواهیم پرداخت

اولین نشست به رمان مشهور بینوایان اثر جاودانی ویکتور هوگو اختصاص دارد: تاملاتی درباره ویکتور هوگو و عدالت در رمان بینوایان