Logo_small1.jpg

 نشست 6 تا 10


نشست 6: اخلاق عدم خشونت 

تاریخ جلسه: 24 مارس 2012

 

سخنرانی

 

نشست 7: اخلاق عرفانی

تاریخ: 31 مارس2012

همراه با سروش دباغ

سخنرانی

پرسش و پاسخ


نشست 8: اخلاق و سینما

تاریخ جلسه: 7 آوریل  2012

سخنرانی

پرسش و پاسخ 


نشست 9: اخلاق در رفتار با حیوانات دیگر

تاریخ: 14 آوریل 2012

همراه با شروین طبری و رامین جهانبگلو

سخنرانی

پرسش و پاسخ


نشست 10: اخلاق و آموزش

تاریخ: 28 آوریل2012

سخنرانی

پرسش و پاسخ