هانا آرنت

 

تاریخ جلسات: 26 مه 2018  تا  28 جولای 2018

تعداد نشست ها: 8

 

 رامین جهابگلو در معرفی این فصل اینطور می نویسد: هانا آرنت جالب‌ترين و بحث‌انگيزترين متفكر سياسي قرن بيستم است. در ميان متفكران قرن بيستم كمتر متفكري چون آرنت مفاهيم سنتي فلسفه سياسي را مورد تحقيق و بررسي و نقد قرار داده است. ولي با اين وجود آرنت را به سختي مي‌توان عضوي از مكتب فكري خاصي دانست و يا حتي برچسب سياسي چون ليبرال، ماركسيست، محافظه‌كار و يا آنارشيست به او زد. از اين جهت خواننده با خواندن آثار آرنت قادر به تعيين خط سياسي خاصي در مورد او نمي‌شود. جالب اينجاست كه آرنت در برخي از نوشته‌هاي خود از دموكراسي شورايي دفاع مي‌كند و در برخي ديگر به انديشمندان محافظه‌كاري چوي ادموند برك ارجاع مي‌دهد. به همين منوال گاه به دستاوردهاي مدرنيته توجه مي‌كند و گاه به عنوان يكي از منتقدان مدرنيته در كنار متفكران پسامدرن قرار مي‌گيرد. ولي به هر عنوان آرنت متفكري است كه در تمامي نوشته‌ها، سخنراني‌ها و گفتگوهايش به دو مفهوم سياست و فلسفه توجه دارد و لحظه به لحظه زندگي خودر را در جهت فهم و درك اين دو قلمرو قرار می دهد

 

اطلاعات فیم هانا آرنت به انگلیسی

Vita Activa - The Spirit of Hannah Arendt, Director: Ada Ushpiz

 فصل کامل صوتی  

 

متاسفانه فایل های صوتی هانا آرنت هنوز در دسترس نیستند. اگر مایل به همکاری در تهیه ی فایل های صوتی هستید، حتما با ما تماس بگیرید