نیچه و مساله ی اخلاق

 

تاریخ نشست ها: 11 آوریل 2014   تا   26 ژوئیه 2014

تعداد نشست ها: 12


هر اخلاق و دستور اخلاقی طبیعت بردگی و حماقت را پرورش می دهد زیرا روح را با انضباط تحمیلی خود خفه و نابود می کند
— فردریک نیچه

 

فصل کامل صوتی