نشست 1: سقراط ، خرمگس در محکمه - سقراط به مثابه فیلسوف-شهروند

تاریخ جلسه: 11 فوریه 2016

مطالعه پیش از نشست: خرمگس در محاکمه 

سخنرانی

پرسش و پاسخ


اطلاعات نشست 2 در دسترس نیست


نشست 3: ارسطو

تاریخ: 27 آگوست 2016

مطالعه پیش از نشست: کتاب سیاست ارسطو

سخنرانی

پرسش و پاسخ


نشست 4: سیسرون و قوانین

تاریخ جلسه: 3 سپتامبر 2016

مطالعه قبل از نشست: صفحات 398 تا 427 و مقاله ی سیسرون، خطیب روم باستان از میرعماد اشراقی در روزنامه رسالت

سخنرانی و پرسش و پاسخ ها

 

خوشبختانه امکان برگزاری جلسات آگورا در محیطی عمومی و با درهای باز به روی عموم میسر شده است 

 در پی نقل مکان دکتر رامین جهانبگلو از شهر تورنتو به هندوستان، جلسات انجمن فلسفی آگورا برای مدتی متوقف بود. اما به همت تعدادی از دوستداران و اعضای آگورا و استقبال دکتر جهانبگلو قرار بر این شد که جلسات آگورا به شکل اسکایپی ادامه پیدا کند فصل جدیدی را با موضوع "فلسفه سیاسی در یونان و روم باستان" گشوده ایم. سه جلسه نخست فصل با مروری داشتیم به مسئله سیاست در نگاه سقراط، افلاطون و ارسطو که در محیطی غیر عمومی برگزار شده و ویدئو های جلسات آن منتشر خواهد شد


نشست 5: سنکا، فیلسوف رواقی

تاریخ: 10 سپتامبر 2016

On the Shortness of Life :مطالعه قبل از نشست


نشست 6: سوفسطائیان

تاریخ: 17 دسابر 2016

همراه با  ج. د. کامران

مطالعه قبل از نشست: سوفسطاییان و تقابل فلاسفه کلاسیک یونان با آنها